# playlist

Nu-Jazz All-Stars

[SK] Tento playlist obsahuje to naj, čo by som chcel aby počul celý svet. Pre mňa je toto chýbajúci diel v skladačke hudby. Prešiel som dlhú cestu od Beatles, Funky, Pop a Rock v 80-tych a 90-tych rokoch, cez House a Techno až ku hudbe, ktorá ma nenechá spať ani dnes. Nu-Jazz v sebe spája štýly ako Jazz-House, Trip-Hop, Funky Breaks, Broken Beat. Dúfam že sa tiež zaľúbite :)

[EN] This playlist contains all what I want to whole world hear. This is lost piece in the puzzle of music. I've come long way starting with Beatles, Funky, Rock & Pop in 80' and 90's, through House and Techno to music, that doesn't let mi sleep. Nu-Jazz links together styles like Jazz-House, Trip-Hop, Funky Breaks and Broken Beat. I hope you fall in love :)

sample
Povo - Good and Bad

Jazz For When You're Alone

[SK] Skryté čaro Jazzu som popri Nu-Jazze objavil ako ďaľší vývojový stupeň poznania hudby vo svojom živote. Jazz je jeden z mála hudobných štýlov, ktorý dokáže ukľudniť, povzbudiť, ale aj príjemne unaviť, byť priateľom v čase smútku, naplniť dušu šťastím a zregenerovať telo i dušu. Verne kopíruje všetky životné štádiá človeka, tak ako vážna hudba. V tomto playliste nájdete jazz ako nenáročnéhý príjemný balzám na dušu. Ako názov napovedá je to jazz pre chvíle ked si sám.

[EN] I discovered hidden magic of Jazz as an next step of my music knowledge evolution. Jazz is least of music styles, that can calm down, stimulate but can pleasantly tire mind, be a friend in blue mood, can bring you feeling of happiness and refresh body and mind. Truly copies whole human life with his feelings, like a clasical music. In this playlist you can find jazz as a simple humble balsam for your soul, as the title says.

sample
Charles Brown - 'Round Midnight
Heslo:

© 2007 panel / igipop
aaa